Book Your Free Session Now

Enter your email below and we'll contact you to arrange your free session

We process your personal data as stated in our Privacy Policy. You may withdraw your consent at any time by clicking the unsubscribe link at the bottom of any of our emails.

Close

SoteJohtaja

 

Sotepalvelut ovat
asiakasta varten

Tällä hetkellä julkisen puolen perhe- ja sosiaalipalveluiden asiakasmäärä kasvaa huikeaa vauhtia koronakriisin myötä. Palvelut ovat monessa kunnassa olleet jo valmiiksi kuormittuneita.

Nyt kannattaa toimia nopeasti, sillä mitä kauemmin odottelette, sitä suuremmiksi ongelmat (ja sitä kautta kustannukset) ehtivat kasvaa.

Jos nyt tartutte toimeen, ostatte verkkokoulutukseni ja laaditte sen avulla hyvän kyselyn, lähetätte sen ohjeideni mukaisesti kohderyhmälle, niin voitte uudistaa palvelunne vastaamaan paremmin asiakkaitten tarpeisiin jo kesällä ja saada ne myös asiakkaitten saataville.

Jos taas lykkäätte asiaa niin asiakkaitten ongelmat ehtivät paisua näiden kuukausien aikana ja perheiden ja yksilöiden auttaminen on paljon työläämpää ja kalliimpaa.

Mitä tarvelähtöiset palvelut sitten tarkoittavat?

Se tarkoittaa sitä, että palvelut ja palvelupolut rakennetaan tarvelähtöisesti. Tällöin ne myös tavoittavat asiakkaan oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa.

Uudistusta ei tarvitse, eikä pidä lähteä tekemään mutu-tuntumalla tai silmät ummessa, sillä olen tehnyt verkkokoulutuksen tähän tarpeeseen.

Satu Langenberg, palvelumuotoilija ja perhepalveluiden kehittäjä

Verkkokoulutus:
Tarvelähtöisten perhepalveluiden rakentaminen

Koulutus on tarkoitettu sotejohtajille ja esimiehille.

Koulutuksessa kerron miten laadit kyselyn, joka tuottaa teille tärkeää tietoa kohderyhmän tilanteesta, tarpeista ja toiveista ja kuinka saatte siihen mahdollisimman paljon rehellisiä vastauksia sekä miten hyödynnätte omaa henkilökuntaanne organisoidessanne tarvelähtöisiä palveluita.

Kuka on asiakas?

Perinteisesti asiakkailla tarkoitetaan niitä henkilöitä jotka käyttävät organisaation tai yksikön palveluita.

Kun halutaan kehittää omia palveluita ja omaa toimintaa, on asiakas ymmärrettävä laajemmin: asiakkaita voivat olla kaikki palveluiden kohderyhmään kuuluvat.

Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki lapsiperheet kuuluvat perhepalveluiden kohderyhmään.

Sosiaalihuollon palveluiden korkeat kustannukset johtuvat yleensä siitä, että asiakkaat päätyvät palveluiden piiriin vasta sitten, kun ongelmat ovat jo suuria.

Nykyiset palvelut eivät siis tavoita asiakasta ongelmien alkuvaiheessa.

Ennenkuin ryhdytään suunnittelemaan asiakkaille uusia palveluita tai rakentamaan tiedotuskampanjaa palveluista on tutustuttava asiakkaaseen: mitkä ovat hänen huolensa, murheensa ja tarpeensa.

Erityisesti heihin, jotka eivät ole vielä palveluittenne piirissä.

Tämä onnistuu parhaiten tekemällä kohderyhmälle laadullinen kyselytutkimus.

Olen tehnyt verkkokoulutuksen, jossa kerron miten laaditte kyselyn, joka tuottaa teille tärkeää tietoa kohderyhmän tilanteesta, tarpeista ja toiveista ja kuinka saatte kyselyyn mahdollisimman paljon vastauksia.

Koulutuksessa kerron myös kuinka hyödynnätte omaa henkilökuntaanne organisoidessanne tarvelähtöisiä palveluita ja miksi tämä on tärkeää.

Koulutuksen tulokset:

1. Osaatte laatia palvelut jotka todella auttavat asiakasta.

2. Palvelunne tavoittavat asiakkaat.

3. Henkilökunnan työhyvinvointi lisääntyy.

4. Painopiste siirtyy ennaltaehkäiseviin, kevyempiin palveluihin.

5. Kustannukset lähtevät laskuun.

Minkä arvoisia nämä tulokset ovat teille?

Kuntanne koosta riippumatta teille syntyy joka tapauksessa satojen tuhansien eurojen säästöt tulevaisuuden kustannuksista. Yksikin vältetty huostaanotto säästää kymmeniä tuhansia yhdessä vuodessa, ja usein huostaanotot kestävät useita vuosia.

Verkkokoulutuksen hinta on vaivaiset 1600 euroa. Vaikka tähän laskisi mukaan henkilöstöresurssikuluja, kuluissa jäädään 3000 - 10 000 euron tuntumaan. Pikku summa, kun puhutaan satojen tuhansien eurojen säästöistä vuodessa. Verkkokoulutustani voitte hyödyntää myös muiden sote-yksiköittenne asiakas- tai henkilöstökyselyissä ilman aikarajaa.

Vaikka ette olisi aikaisemmin toteuttaneet laadullista kyselyä, niin onnistuu helposti verkkokoulutuksen avulla: kerron selkeästi kuinka kysely toteutetaan sähköisesti ja miten se kannattaa jakaa. Kerron myös mitkä virheet kyselyissä yleensä tehdään ja kuinka vältätte ne.

Teidän ei tarvitse itse miettiä edes kyselyn kysymyksiä, sillä saatte valmiin kyselypohjan saatteineen ja voitte käyttää sitä vapaasti omien palveluittenne kehittämisen yhteydessä.

Neuvon myös vastausten analysoinnissa. Se onkin se ainoa vaihe, johon teidän pitäisi varata henkilöstönne resursseja. Jos ette kuitenkaan pysty irrottamaan siihen ketään, niin ei hätää:  voin erillistä korvausta vastaan analysoida vastaukset ja laatia teille niistä selkeän raportin joka pitää sisällään ehdotukset uusiksi palveluiksi.

Saatte siis ohjeet tarvelähtöisten palveluiden suunnitteluun ja organisointiin sekä koulutusmateriaalin video-, powerpoint- ja pdf-muodossa esimiestenne kouluttamiseen.

Olen kouluttanut aikaisemmin mm. sotejohtajia, lääkäreitä, fysioterapeutteja, kuntoutusohjaajia ja sosiaalityöntekijöitä. Saamani palautteen mukaan esitykseni ovat selkeitä ja osaan nostaa esiin tärkeimmän tiedon.

Koulutuksestani voit lukea lisää täältä.

Teillä on nyt kaksi vaihtoehtoa:

1) Tartutte heti toimeen: ostatte verkkokoulutuksen, laaditte sen avulla hyvän kyselyn, lähetätte sen ohjeiden mukaisesti kohderyhmälle jolloin voitte uudistaa palvelunne vastaamaan paremmin asiakkaitten tarpeisiin ja saada ne nopeasti asiakkaitten saataville.

2) Lykkäätte asiaa eteenpäin jonka seurauksena asiakkaitten ongelmat ehtivät paisua tulevien kuukausien aikana ja perheiden ja yksilöiden auttaminen on paljon työläämpää ja kalliimpaa.

Kumman vaihtoehdon valitsette?

Ei ole olemassa mitään kolmatta vaihtoehtoa. Palvelut ovat kaivanneet kipeästi uudistamista jo pitkään ja sen lisäksi asiakasmäärä on pian räjähtämässä käsiin.

Ja uudistuksessa on otettava huomioon asiakas.

Tähän asti on monissa kunnissa toimittu niinkuin on ennenkin toimittu ja jos uudistuksia on tehty, ollaan usein tyydytty kuulemaan vain ammattilaisten arvioita palvelutarpeista. Ja niissä kunnissa, joissa ollaan kysytty asiaa asiakkailta, ei olla yleensä osattu tehdä sitä oikein.

Suosittelen lämpimästi ensimmäistä vaihtoehtoa. Sen tulokset voitte lukea edeltä.

Satu Langenberg, palvelumuotoilija ja perhepalveluiden kehittäjä

Verkkokoulutukset sotejohtajille

Copyright © Satu Langenberg. Kaikki oikeuden pidätetään.