SoteJohtaja

 

Sotepalvelut ovat
asiakasta varten

Perhe- ja sosiaalipalveluiden asiakasmäärä tulee kasvamaan valtavasti koronakriisin myötä. Palvelut ovat monessa kunnassa olleet jo valmiiksi kuormittuneita.

Mitä siis kannattaisi tehdä, että kustannukset ja pahoinvointi eivät räjähdä käsiin?

Panostaa edullisiin, ennaltaehkäiseviin palveluihin.

Se vaatii yllättävän vähän resursseja kun tekee asiat oikein ja oikeassa järjestyksessä.

Aivan ensimmäiseksi on selvitettävä kohderyhmän eli mahdollisten asiakkaitten tilanne. Se onnistuu parhaiten sähköisen kyselyn avulla. Kysely voidaan tehdä tietylle kohderyhmälle kuten neuvolan asiakkaille, päiväkoti-ikäisten lasten vanhemmille tai koululaisten vanhemmille.

On tärkeää tehdä kysely oikein, jotta siitä on hyötyä.

Siksi tarjoan osaamiseni käyttöönne: laadin kyselyn saateteksteineen ja teidän tehtäväksi jää kyselyn jakaminen kohderyhmälle antamieni ohjeiden mukaisesti.

Toiseksi, neuvontapalveluita ja tietoa kannattaa tuottaa mahdollisimman paljon verkkoon jossa ne ovat helposti asiakkaan saatavilla ilman mitään "kynnystä".

Voitte analysoida itse kyselyn vastaukset tai antaa sen minun tehtäväkseni, jolloin saatte kehittämisehdotukset joissa olen huomioinut verkon tarjoamat mahdollisuudet.

Satu Langenberg, palvelumuotoilija ja perhepalveluiden kehittäjä

Katso video:
Kuka on asiakas?

Kun ostatte Onnistunut asiakaskysely - palvelun niin annan teille kaupan päälle verkkokoulutusmateriaalin. Sen avulla toteutatte jatkossa itse kaikki palveluiden kehittämiseen liittyvät asiakaskyselyt.

Verkkokoulutus:
Asiakaskysely palveluiden kehittämisen pohjana

Koulutuksessa kerron miten laaditte kyselyn joka tuottaa teille tärkeää tietoa kohderyhmän tilanteesta, tarpeista ja toiveista ja kuinka saatte kyselyyn mahdollisimman paljon rehellisiä vastauksia.

Kerron myös mitkä virheet kyselyissä yleensä tehdään ja kuinka vältätte ne.

Saatte valmiin kyselypohjan saateteksteineen ja voitte käyttää sitä vapaasti omien palveluittenne kehittämisen yhteydessä.

Koulutusmateriaali on video-, powerpoint- ja pdf-muodossa ja voitte käyttää sitä henkilökuntanne kouluttamisessa.

Nyt kannattaa toimia nopeasti

sillä mitä pidempään lykkäätte asiaa, niin sitä suuremmiksi asiakkaitten ongelmat ehtivät kasvaa.

Asiakkaitten auttaminen silloin, kun ongelmat ovat vielä pieniä on paljon helpompaa ja edullisempaa kuin avun tarjoaminen tilanteessa, jossa ongelmat ovat suuria.

Miten kysely käytännössä sitten hyödyttää teitä?

Vastausten avulla rakennatte palvelut ja palvelupolut asiakkaitten tarpeitten pohjalta. Löydätte myös keinot tavoittaa asiakas oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa.

Kyselyn ja verkkokoulutuksen tulokset:

1. Osaatte laatia palvelut jotka todella auttavat asiakasta.

2. Palvelunne tavoittavat asiakkaat.

3. Henkilökunnan työhyvinvointi lisääntyy.

4. Painopiste siirtyy ennaltaehkäiseviin, kevyempiin palveluihin.

5. Kustannukset lähtevät laskuun.

Minkä arvoisia nämä tulokset ovat teille?

Kuntanne koosta riippumatta teille syntyy joka tapauksessa satojen tuhansien eurojen säästöt. Yksikin vältetty huostaanotto säästää kymmeniä tuhansia euroja yhdessä vuodessa ja usein huostaanotot kestävät useita vuosia. Puhumattakaan muista kustannuksista joita siitä syntyy, kun asiakkaat eivät saa apua ongelmiinsa ajoissa.

Onnistunut asiakaskysely - palvelun hinta on vaivaiset 1600 euroa. Vaikka tähän laskisi mukaan vastausten analysointiin liittyviä henkilöstöresurssikuluja, kustannus jää vastausten määrästä riippuen noin 3000 - 10 000 euron tuntumaan.

Se on pikku summa, kun puhutaan satojen tuhansien eurojen säästöistä vuodessa.

Lisäksi voitte hyödyntää verkkokoulutusmateriaalia jatkossa kaikissa sote-yksiköissänne palveluiden kehittämisen pohjaksi tehtävissä asiakas- tai henkilöstökyselyissä ilman aikarajaa.

Ajattele mikä vaikutus kustannuksiin ja henkilöstöön olisi sillä, että jatkossa osaisitte aina selvittää palveluiden kohderyhmän tarpeet ja suunnitella palveluvalikoimanne sen mukaan. Voisitte luopua "yllättävistä" ostopalveluista ja henkilöstön rekrytointi sekä johtaminen helpottuisi, kun teillä olisi tämä asiakkailta tuleva tärkeä tieto käytössänne.

Voisitte johtaa tiedolla.

Ette joutuisi sammuttamaan jatkuvasti uusia tulipaloja vaan saisitte tilanteen hallintaan ja voisitte organisoida palvelunne selkeiksi kokonaisuuksiksi.

Voisitte rakentaa monialaisia palvelupolkuja hallitusti, asiakkaitten tarpeiden mukaan.

Miksi ostaa tämä palvelu juuri minulta?

Olen toteuttanut asiakaskyselyitä haastaville kohderyhmille organisaation sote-palveluiden kehittämisen tueksi.

Johtajat ovat antaneet niihin liittyen kiitosta mm.

- onnistuneen kysymyksenasettelun tuottamasta hyödyllisestä tiedosta

- korkeista vastausprosenteista

- hyvistä kehittämisehdotuksista

- selkeistä raporteista.

Olen myös kouluttanut mm. sotejohtajia, lääkäreitä, fysioterapeutteja, kuntoutusohjaajia ja sosiaalityöntekijöitä. Saamani palautteen mukaan olen koulutuksissa onnistunut nostamaan esiin suuresta tietomäärästä sen kaikkein olennaisimman. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että koulutusmateriaalini on tiivistetty paketti pelkkää tärkeää tietoa höystettynä vain havainnollistavilla esimerkeillä.

Koulutuksestani voit lukea lisää täältä.

Teillä on nyt kaksi vaihtoehtoa:

1) Tartutte heti toimeen: ostatte Onnistunut asiakaskysely - palvelun jolloin minä teen kyselyn kohderyhmällenne ja te lähetätte sen heille ohjeideni mukaisesti ja voitte uudistaa palvelunne vastaamaan paremmin asiakkaitten tarpeisiin nopeasti.

2) Lykkäätte asiaa eteenpäin jonka seurauksena asiakkaitten ongelmat ehtivät paisua tulevien kuukausien aikana ja perheiden ja yksilöiden auttaminen myöhemmin on paljon työläämpää ja kalliimpaa.

Kumman vaihtoehdon valitsette?

Ei ole olemassa mitään kolmatta vaihtoehtoa. Palvelut ovat kaivanneet kipeästi uudistamista jo pitkään ja sen lisäksi asiakasmäärä on pian räjähtämässä käsiin.

Ja uudistuksessa on otettava huomioon asiakas.

Tähän asti monissa kunnissa on toimittu niinkuin ennenkin ja jos palveluita on haluttu kehittää, on kehitystyötä tehty vain ammattilaisten muodostamissa tiimeissä. Jos asiakaskyselyitä on tehty, ollaan usein tyydytty kysymään vain arvioita palveluiden laadusta. Ja niissä kunnissa, joissa ollaan kysytty asiaa asiakkailta, ei olla yleensä osattu tehdä sitä oikein: vastausprosentit ovat jääneet alhaisiksi eikä olla saatu sellaista tietoa, jota voisi johtamisessa hyödyntää.

Suosittelen  teille lämpimästi ensimmäistä vaihtoehtoa. Sen tulokset voitte lukea edeltä.

Näin ostat Onnistunut asiakaskysely - palvelun:

Lähetä tilaus sähköpostitse

satu (at) emparius.com ja maksa lasku 1600 € + alv. 24% jonka saat sähköpostiisi. Maksuaikaa on 14 vrk.

Näin Onnistunut asiakaskysely - palvelu etenee tilauksen tekemisen jälkeen:

Kohderyhmän valinta

Voitte valita sen itse tai voimme valita sen yhdessä. Se ei vaikuta hintaan.

Teen kyselyn ja saatteen

Suosittelen, että luotte minulle tunnukset jo käytössänne olevaan kyselytyökaluun.

Te lähetätte kyselyn

Ohjeitteni mukaan kohderyhmälle.

Verkkokoulutus-materiaali

Saatte lopuksi käyttäjätunnuksen jolla pääsette näkemään verkko-koulutuksen. Se jää käyttöönne ilman aikarajaa.

Haluatteko vastausten analysoinnin ja kehittämisideoita?

Sopiminen

Voimme sopia siitä joustavasti heti alussa tai vasta kyselyn jälkeen.

Hinta

määräytyy saatujen vastausten määrän mukaan: 1-50/1000€, 51-100/2000€, jne.

Maksu

Lasku tulee sähkö-postitse, maksuaikaa on 14 vrk.

Raportti

Kirjallinen raportti sisältää analyysin sekä kehittämisideat, joissa on huomioitu verkkototeutuksen tuomat mahdollisuudet

Kaikkiin hintoihin lisätään arvonlisävero 24%.

Verkkokoulutukset ja etäpalvelut sotejohtajille

Copyright © Satu Langenberg, Emparius Y-1901766-2. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Book Your Free Session Now

Enter your email below and we'll contact you to arrange your free session

We process your personal data as stated in our Privacy Policy. You may withdraw your consent at any time by clicking the unsubscribe link at the bottom of any of our emails.

Close